Nederland kent een verhoogd security risicolevel

Nederland heeft wat betreft cybersecurity te maken met een verhoogd risicolevel (CRI van -0,15). Daarnaast is gebleken dat 71% van de organisaties in Nederland denkt dat zij succesvol aangevallen zullen worden in de komende twaalf maanden. 22% denkt zelfs dat dit ‘zeer waarschijnlijk’ is.

Dit blijkt uit het Cyber Risk Index (CRI)-onderzoek voor de tweede helft van 2021 van Trend Micro. Het halfjaarlijkse CRI-rapport meet de kloof tussen hoe voorbereid respondenten zijn op een aanval en de waarschijnlijkheid dat zij daadwerkelijk aangevallen worden. Op basis van deze informatie wordt een indexwaarde berekend op basis van een numerieke schaal van -10 tot 10, waarbij -10 het hoogste risiconiveau vertegenwoordigt. In dit rapport stond de Nederlandse CRI op -0,15 wat gelijk ligt aan -0,15 voor Europa, maar hoger dan de wereldwijde CRI van -0,04.

Lees Meer